فرم پیش ثبت نام - جدید

فرم پیش ثبت نام ورودی‌های جدید (مرحله دوم)

دانش آموزان عزیز و متقاضیان ثبت نام در مجتمع آموزشی فرهنگی ربانی

برای سال تحصیلی جدید لطفا روی قسمت «درج داده» فرم زیر کلیک کرده و با دقت، کلیه‌ی ‌فیلدهای فرم را تکمیل نمایید. برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن ثبت نام روی قسمت  «مشاهده تکی» کلیک کنید.

 

متاسفانه به فرم‌های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود!

دقت کنید که در هنگام وارد کردن اعداد کیبورد شما در وضعیت انگلیسی En باشد.