تکمیل فرم

دسترسی به فرم ها

پیش ثبت نام

ظرفیت در مقاطع پیش دبستان - اول دبستان تکمیل است و

امکان پیش ثبت نام در این مقاطع وجود ندارد.

پیش ثبت نام ورودی سال تحصیلی جدید ۹۹-۹۸

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی از تعداد محدودی دانش آموز جهت سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از طریق آزمون ورودی و مصاحبه ثبت نام به عمل می آورد.

شرایط پذیرش دانش آموز جدید برای مدارس دخترانه ربانی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به قرار زیر است:


پیش دبستان:
اولیای محترم می توانند برای دانش آموزان متولدین نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و نیمه اول ۱۳۹۳ فرم را تکمیل کنند. به دلیل ظرفیت محدود، به ترتیب زمان پیش ثبت نام با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد. درصورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش درهر یک از مراحل، مجتمع در قبال متقاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال کرده اند، مسئولیتی ندارد.


دبستان:
امکان پذیرش برای همه پایه ها به صورت بسیار محدود وجود دارد. درصورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش درهر یک از مراحل، مجتمع در قبال متقاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال کرده اند، به دلیل ظرفیت محدود، مسئولیتی ندارد.

متوسطه دوره اول :

امکان شرکت در آزمون برای دانش آموزان  ورودی هفتم وجود دارد.تاریخ دریافت کارت و زمان آزمون متعاقبا اعلام می گردد. متقاضیان می بایستی پس از دریافت کارنامه نوبت اول اقدام به تکمیل فرم نمایند. پیش ثبت نام برای متقاضیان میان پایه ( هشتم و نهم) به صورت بسیار محدود امکان پذیر است.

متوسطه دوره دوم:

پیش ثبت نام برای متقاضیان متوسطه دوره دوم ( دهم، یازدهم و دوازدهم) به صورت بسیار محدود امکان پذیر خواهد بود.


مراحل تکمیل فرم:

دانش آموز گرامی، جهت تکمیل فرم ثبت نام ورودی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ مراحل زیر را انجام دهید (انجام هر دو مرحله زیر الزامی است):