تکمیل فرم

دسترسی به فرم ها

پیش ثبت نام

پیش ثبت نام ورودی سال تحصیلی جدید  ۱۴۰۰۱۳۹۹

مجتمع فرهنگی آموزشی ربانی از تعداد محدودی دانش آموز جهت سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ از طریق آزمون ورودی و مصاحبه ثبت نام به عمل می آورد.

شرایط پذیرش دانش آموز جدید برای مدارس دخترانه ربانی در سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ به قرار زیر است:


پیش دبستان:
اولیای محترم می توانند برای دانش آموزان متولدین نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و نیمه اول ۱۳۹۴ فرم را تکمیل کنند. به دلیل ظرفیت محدود، به ترتیب زمان پیش ثبت نام با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد. درصورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش درهر یک از مراحل، مجتمع در قبال متقاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال کرده اند، مسئولیتی ندارد.


دبستان:
امکان پذیرش برای همه پایه ها به صورت بسیار محدود وجود دارد. درصورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش درهر یک از مراحل، مجتمع در قبال متقاضیانی که فرم پیش ثبت نام را ارسال کرده اند، به دلیل ظرفیت محدود، مسئولیتی ندارد.

متوسطه دوره اول :

پیش ثبت نام برای متقاضیان میان پایه (هفتم) به صورت بسیار محدود و پس از برگزاری آزمون امکان پذیر است. تاریخ دریافت کارت و زمان آزمون متعاقبا اعلام می گردد. متقاضیان می بایستی پس از دریافت کارنامه نوبت اول اقدام به تکمیل فرم نمایند. پیش ثبت نام برای متقاضیان میان پایه ( هشتم و نهم) به صورت بسیار محدود امکان پذیر است. متقاضیان می بایستی پس از دریافت کارنامه نوبت اول اقدام به تکمیل فرم نمایند.

متوسطه دوره دوم:

پیش ثبت نام برای متقاضیان متوسطه دوره دوم ( دهم، یازدهم و دوازدهم) به صورت بسیار محدود امکان پذیر خواهد بود. متقاضیان می بایستی پس از دریافت کارنامه نوبت اول اقدام به تکمیل فرم نمایند.


مراحل تکمیل فرم:

دانش آموز گرامی، جهت تکمیل فرم ثبت نام ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ مراحل زیر را انجام دهید (انجام هر دو مرحله زیر الزامی است):