آزمون‌ها

اخبار آزمون مقاطع تحصیلی

دوازدهم

.

میزان تاثیر سوابق تحصیلی (فقط درس های نهایی)

 برای کنکور 96 اعلام شد:

 

سال سوم به میزان 25% با تاثیر مثبت 

سال چهارم به میزان 5% با تاثیر مثبت 

 

منبع : سایت سازمان سنجش